לימודי תואר ראשון

תוכניות לימודים, מסלולים ומגמות

מטרת הפקולטה למדעי המחשב היא לחנך מדענים ומהנדסים מעולים, להעניק להם ידע בסיסי רב ומעמיק וכושר הנדסי לפתח יישומים ניהוליים וטכנולוגיים, כך שיוכלו להנהיג את התעשיות עתירות המדע בהווה ובעתיד. לשם כך הפקולטה מקבלת את המצטיינים שבין המועמדים ללימודים, מקפידה על רמת לימודים גבוהה, ומקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק שיאפשר להם לפעול בתחומי המחשב המשתנים במהירות.

מהלך הלימודים

הפקולטה למדעי המחשב מקיימת תוכניות לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב: מסלול תלת-שנתי, כולל גם מגמה ללמידה וניתוח מידע ומגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה; ומסלול ארבע-שנתי כולל גם מגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות; בהנדסת תוכנה; בהנדסת מחשבים; ותוכניות לימוד משותפות: תוכנית לתואר במדעי המחשב ובמתמטיקה; תוכנית לתואר במדעי המחשב ובפיזיקה; ותוכנית לתואר כפול ברפואה ובמדעי המחשב

תוכניות הלימודים כוללות מגוון רחב של נושאים: תורת החישוביות, אלגוריתמים, צפינה וקריפטוגרפיה, אבטחת סייבר, למידה חישובית, בינה מלאכותית, עיבוד שפות טבעיות ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונות, גרפיקה ממוחשבת, גיאומטריה חישובית, רובוטיקה ואוטומציה, הנדסת תוכנה, קומפילציה, אימות פורמלי של מערכות תוכנה וחומרה, שפות תכנות, עיבוד נתונים, מערכות הפעלה, ארכיטקטורה של מחשבים, רשתות מחשבים ואינטרנט, אלגוריתמים מקבילים ומבוזרים, לוגיקה במדעי המחשב, ביואינפורמטיקה, עיבוד מידע קוונטי, מסדי נתונים, תכנות מקבילי ומבוזר, רשתות מיון וניתוב, תכנון גיאומטרי, מתמטיקה שימושית, אלגוריתמים נומריים, אופטימיזציה והתמחויות יישומיות – הנדסיות ומדעיות.

תוכניות הלימודים בנויות משלושה רבדים:

הרובד הראשון הנלמד בשלושת הסמסטרים הראשונים, מקנה ידע בסיסי במקצועות היסוד: מתמטיקה, פיזיקה, יסודות התכנות ועוד.

הרובד השני כולל מקצועות חובה פקולטיים ומקצועות מהפקולטות השותפות בתוכניות המשולבות. ברובד זה מקבלים הסטודנטים ידע בסיסי בכל אחד מתחומי ההתמחות של הפקולטה, ובדרך זאת מבטיחה הפקולטה שלכל בוגריה יהיה רקע רחב היקף בתחום לימודיהם.

ברובד השלישי של תוכניות הלימודים נמצאים מקצועות הבחירה הפקולטית, אשר בהם מתמחים הסטודנטים בצורה מעמיקה יותר בנושאים המעניינים אותם. כמו כן הסטודנטים מבצעים במסגרת לימודיהם פרויקטים בחלק מהמעבדות, ועל ידי כך רוכשים ניסיון מעשי בשטחם.

כל תוכניות לימודים כוללת 12 נק' (10 נק' בתכנית תלת-שנתית) של מקצועות בחירה כלל-טכניונית מתוכם לפחות 6 נקודות מקצועות העשרה (למעט במסלול לתואר כפול ברפואה ובמדעי המחשב), לפחות 2 נק' מקצועות חינוך גופני, ומקצועות לבחירה חופשית של הסטודנט מתוך כלל המקצועות הניתנים בטכניון בכפוף לכללי הרישום למקצוע

באתר לימודי הסמכה תמצאו בקטלוג לימודים מלא של הטכניון, בין היתר, "תקנות הנוגעות לסטודנטים" (סעיף 3 בפרק תקנות). קטלוג זה כולל גם את פרשיות הלימוד של כל המקצועות בטכניון (כולל מדריך לפרשיות הלימוד). כמו כן תמצאו באתר לימודי הסמכה הנחיות לגבי רישום למקצועותהודעות בנושאי רישום ורשימת מקצועות העשרה (מל"ג) וחינוך גופני רלוונטיים בסמסטר נתון.

מסלולי הלימוד

 • המסלולים הכלליים למדעי המחשב

  קיימים שני מסלולי לימודים כלליים: מסלול תלת-שנתי לתואר בוגר למדעים במדעי המחשב (.B.Sc)ומסלול ארבע-שנתי לתואר מוסמך למדעים במדעי המחשב (.B.Sc). מסלולים אלה מיועדים לסטודנטים המעוניינים במגוון התחומים של מדעי המחשב: לימודי תוכנה וחומרה, תכנון מחשבים ויישומיהם, בינה מלאכותית, תיאוריה של מדעי המחשב ועוד. במסגרת המסלול התלת-שנתי ניתן גם לבחור במגמה ללמידה וניתוח מידע ובמגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה; ובמסגרת המסלול הארבע-שנתי ניתן גם לבחור במגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות, כמפורט להלן.

  תרשים למערכת מומלצת

 • המסלול להנדסת תוכנה

  מסלול ארבע-שנתי לתואר מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת תוכנה. מטרת המסלול להנדסת תוכנה להכשיר מהנדסים ששטח התמחותם הוא מערכות תוכנה גדולות. המסלול מכשיר מהנדסים במגוון של אופני תכנות ובטיפול שיטתי בפעולות הניתוח, התכן, היישום, הבדיקה, האימות, התחזוקה, ההערכה וההסבה של תוכנה. המסלול מעניק לבוגריו רקע רחב במדעי המחשב היישומיים והתנסות מעמיקה ביצירת תוכנה ושימוש בכלים מתקדמים להנדסת תוכנה.

  תרשים למערכת מומלצת

 • המסלול להנדסת מחשבים

  מסלול ארבע-שנתי לתואר מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת מחשבים, המקנה תואר מהנדס. המסלול מנוהל בשיתוף עם הפקולטה להנדסת חשמל. המסלול מעניק לסטודנטים רקע רחב הן בחומרה הן בתוכנה ומכשיר אותם כמהנדסים ששטח התמחותם הוא תכנון, בנייה ותכנות של מחשבים ומערכות אלקטרוניות מבוססות מחשב.

  תרשים למערכת מומלצת

 • המגמה ללמידה וניתוח מידע

  מטרת המגמה להכשיר מהנדסים ששטח התמחותם באיסוף, עיבוד וניתוח מידע ואותות, וחקר שיטות ואלגוריתמים בתחומים אלו, תוך התמקדות בעקרונות טיפול במידע והפקת תכנים ממנו על-ידי כלים בעיבוד אותות, הסקה סטטיסטית, ולמידה חישובית. המגמה מעניקה לבוגרים רקע רחב במדעי המחשב, ומוסיפה העשרה מתמטית וקורסים המתמחים במידע – איסופו, עיבודו, למידה ממנו, ועוד. מסיימי המגמה יקבלו תואר בוגר למדעים (B.Sc.) במדעי המחשב. המגמה תירשם באישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים, וכן לגבי מסיימי כל דרישות המסלול הכללי הארבע-שנתי והמסלול להנדסת תוכנה, שימלאו בנוסף את דרישות המגמה ללמידה וניתוח מידע.

  תרשים למערכת מומלצת

 • המגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה

  האחריות האקדמית ללימודים משותפת לפקולטה למדעי המחשב ולפקולטה לביולוגיה. מטרת המגמה להכשיר בוגרים שיוכלו להשתלב ולהוביל תעשיות ביואינפורמטיקה, ובוגרים שיוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים המשלבים הבנה במדעי החיים ובמדעי המחשב. תוכנית הלימודים מקנה ידע נרחב במגוון התחומים של מדעי המחשב וידע בסיסי בביולוגיה מולקולרית ותאית, בהתמקדות בביולוגיה חישובית ובכלי תוכנה ומערכות ביואינפורמטיקה. התכנית מיועדת לסטודנטים שהתקבלו דרך הפקולטה למדעי המחשב. מסיימי המגמה יקבלו תואר בוגר למדעים (B.Sc.) במדעי המחשב. המגמה תירשם באישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים.

  תרשים למערכת מומלצת

 • מגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות

  מטרת תכנית זו היא להכשיר בוגרים ששטח התמחותם הוא באבטחת סייבר. המגמה מעניקה לבוגריה רקע רחב במדעי המחשב תוך העמקה בתיאוריה ובמעשה של אבטחת העולם הדיגיטלי. מסיימי המגמה יקבלו תואר מוסמך למדעים (B.Sc.) במדעי המחשב. המגמה תירשם באישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים.

  תרשים למערכת מומלצת

 • תוכנית משולבת לתואר במדעי המחשב ובמתמטיקה

  תוכנית לימודים משולבת תלת-שנתית, בשיתוף עם הפקולטה למתמטיקה, המקנה את התואר "בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה" (B.Sc.) . המסלול מיועד לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד ומטרתו להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב הן במתמטיקה, להשתלבות ולהובלה בשטחי המחקר והתעשייה הדורשים ידע ויכולת מעמיקים בשני התחומים.

  תרשים למערכת מומלצת

 • תוכנית משולבת לתואר במדעי המחשב ובפיזיקה

  תוכנית לימודים משולבת ארבע-שנתית, בשיתוף עם הפקולטה לפיזיקה, המקנה את התואר "מוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה" (B.Sc.) . המסלול מיועד לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד ומטרתו להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב והן בפיזיקה, שיוכלו להשתלב ולהוביל בשטחי המחקר והתעשייה הדורשים ידע ויכולת מעמיקים בשני התחומים.

  תרשים למערכת מומלצת

 • תוכנית לתואר כפול ברפואה ובמדעי המחשב

  הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי המחשב מציעות מסלול לשני תארים המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי סכם גבוה במיוחד. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב הן ברפואה, שיוכלו להשתלב ולהוביל בכל אחד מהתחומים בנפרד, ובשטחי המחקר, הפיתוח והתעשייה הדורשים ידע בשניהם. הבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את התארים בוגר למדעים (B.Sc.) במדעי המחשב ובוגר למדעים (B.Sc.) . במדעי הרפואה. התוכנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לרפואה ומעוניינים גם בתואר במדעי המחשב.

  תרשים למערכת מומלצת

ספרייה ומעבדות

הפקולטה שוכנת בבניין חדיש ומשוכלל המתוכנן לנוחיות הסגל והסטודנטים. משאבי הבניין כוללים, בין היתר, אודיטוריומים וכיתות המצוידים במערכות מולטימדיה מהמתקדמות ביותר, מרכז רב תכליתי רחב היקף המאפשר סביבת לימודים מודרנית, וספרייה חדישה המשמשת כמרכז לימוד עכשווי. כמו כן, תשתית רחבה של מעבדות הוראה ומחקר העוסקות בתחומים מגוונים: רובוטיקה, ראיה ממוחשבת, בינה מלאכותית, עיבודים גיאומטריים, גרפיקה ממוחשבת וחישוב גיאומטרי, רשתות תקשורת מחשבים, מערכות תוכנה, מערכות מחשבים, עיבוד שפות טבעיות, סייבר ואבטחת מידע, למידה חישובית, מידע וידע, אחסון מידע וזיכרונות, ביואינפורמטיקה ועיבוד אינפורמציה קוונטית.

המשך לימודים לאחר תואר ראשון

בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תחומים קרובים, בעלי הישגים גבוהים, יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תואר שני (מגיסטר) ושלישי (דוקטור) במסגרת לימודי התארים המתקדמים של הפקולטה. בוגרי המסלול להנדסת מחשבים יוכלו ללמוד גם לתארים מתקדמים במסגרת הפקולטה להנדסת חשמל. כמו כן בוגרי המגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה יוכלו להמשיך בלימודים לתואר מתקדם בביולוגיה מולקולרית במסגרת הפקולטה לביולוגיה. בוגרי התוכנית המשולבת לתואר במדעי המחשב ובמתמטיקה יוכלו להמשיך בלימודיהם גם בפקולטה למתמטיקה, ובוגרי התוכנית המשולבת לתואר במדעי המחשב ובפיזיקה יוכלו להמשיך בלימודיהם גם בפקולטה לפיזיקה.