לימודי תואר ראשון

בנושא מועדים מיוחדים

שאלות ותשובות בנושא מועדים מיוחדים

 1. הייתה לי בעיה במועד ב׳ של המבחן, אוכל להשתתף במועד ג׳?
  המושג "מועד ג׳" אינו קיים. לכל מבחן יש רק שני מועדים – מועד א׳ ומועד ב׳.
 2. ומה עם המועד הזה שחיילי המילואים נבחנים בו?
  לפי התקנון, חייל מילואים העומד בקריטריונים מסוימים, ושלא השתתף במבחן, זכאי לפתרון אלטרנטיבי. מורה יכול לבחור לבחון בכתב מספר חיילי מילואים ביחד. אולם כל זה לא נועד לסטודנטים אחרים.
 3. ומה אם הייתי מאושפז בבית חולים ביום הבחינה?
  זו הסיבה שלכל בחינה יש שני מועדים. למרות זאת, מדור לימודי הסמכה ייסד הסדר הנקרא "היבחנות מיוחדת". תחת הסדר זה, סטודנט יוכל להגיש בקשה מיוחדת כאן אם ביום הבחינה היה מאושפז, באבל על קרוב מדרגה ראשונה, בעל מגבלה קשה או ממושכת, או בחילופי סטודנטים. אם תאושר בקשתו, ובתיאום והסכמה של מורה הקורס, יוכל הסטודנט לעשות את המבחן במועד א של הסמסטר העוקב, והציון יועבר לסמסטר הנוכחי. ראו הסבר נוסף כאן.
 4. בניגוד למה שנכתב בתשובה לשאלה 3 ,בדף של אס"ט כתוב שבמסגרת היבחנות מיוחדת "אם מתקיים מועד מיוחד בקורס הסטודנט זכאי להצטרף למועד". מהיכן נובעת הסתירה?
  אי הבנה של אס"ט. הנוסח הנכון מופיע על גבי הטופס של לימודי הסמכה (חפשו ברשת "היבחנות מיוחדת טכניון").
 5. כדי לפזר את עומס הלמידה, החלטתי לעשות חלק מהמבחנים במועד א׳ ואת החלק האחר במועד ב׳. נכשלתי (או חליתי) באחד המבחנים שעשיתי במועד ב׳ וזה מעכב לי את התואר. מה אפשר לעשות?
  תיאלץ לקחת את הקורס שוב. ויתור על מועד א׳ הוא הימור מסוכן. אנחנו ממליצים להימנע מהימורים כאלה.
 6. מועד ב׳ של שני קורסים שאני לוקח נופל באותו יום. במקור תכננתי לעשות את אחד המבחנים במועד א ואת השני במועד ב אבל חליתי במועד א. מה אפשר לעשות?
  תיאלץ לקחת את הקורס שנית. בזמן ההרשמה יש להקפיד לא להירשם לשני קורסים עם מועדי מבחנים חופפים.
 7. ביום הבחינה הרגשתי ממש רע. היה לי חום גבוה.
  אמי חלתה במחלה קשה והייתי חייב לעזור לה.
  ביום הבחינה צמתי בשל חג דתי.
  נעדרתי מהבחינה כי התחתנתי למחרת.
  דוד אהוב שלי נפטר יום לפני הבחינה.
  ביום הבחינה פרצה שביתת רכבות ולא הצלחתי להגיע לטכניון.
  יש כנס חשוב בחו"ל ואני חייב להשתתף בו.
  אני משתתף במשלחת מיוחדת שנוסעת בזמן הזה לחו"ל.
  האם אין אלה סיבות מוצדקות למועד מיוחד?כאמור בתשובה לשאלה 1 ,המושג "מועד מיוחד" אינו קיים. למקרים כאלה נועד מועד ב׳.
  חלק מהגורמים נמצאים בשליטתכם וחלק לא. לדוגמא, אם צפוי חג דתי במועד ב, אסור להחמיץ את הבחינה במועד א.
  לא לקבוע טיולים או אירועים לאחד המועדים בהנחה שתצליחו לעבור את המבחן במועד השני.
  חלק מהגורמים אינם בשליטתכם (כמו פטירה של קרוב או מחלה).
  במקרה של אשפוז בבית חולים ביום הבחינה או פטירה של קרוב מדרגה ראשונה, מדור לימודי הסמכה מתיר לכם להגיש בקשה להיבחנות מיוחדת במועד א של הסמסטר הבא. אולם בקשה כזו תלויה בהסכמת המורה האחראי.
  בשום מקרה לא ניתן להצטרף למבחן שעורך המרצה לחיילי המילואים (אם החליט לקיים מבחן כזה).