לימודי תואר ראשון

פניות ובקשות סטודנטים

בקשות סטודנט פנימיות

פניות סטודנטים בנושאים הבאים: מועד מיוחד , קורס קדם , חזרה על קורס , קבוצות התמחות, פטורים, מעבר מסלול פנים פקולטי, שיפור ציון , בקשת גמר לימודים, פגישה עם סגן הדיקן ללימודי הסמכה:
https://ugrequest.cs.technion.ac.il

האתר נגיש מתוך הרשת הטכניונית בלבד, או בהפעלת Ivanti בהתאם להוראות הנמצאות כאן.

בקשות בנושאים נוספים

ניתן לפנות באמצעות מזכירות לימודי הסמכה:
https://ugportal.technion.ac.il/students-requests/