לימודי תואר ראשון

אפיקי מעבר למדעי המחשב

אפיק מעבר למועמדים חדשים

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

מידע נוסף נמצא ב אתר האוניברסיטה הפתוחה

אפיק מעבר לסטודנטים בטכניון

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשב לסטודנטים שהתחילו ללמוד בסמסטר אביב תשע״ח (2018) או לאחר מכן

כללים אלה חלים על סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בסמסטר אביב תשע״ח (2018) או מאוחר יותר. התקנון אומר: ״סטודנטים שהשלימו לפחות שני סמסטרים בטכניון והישגיהם הם ברבעון העליון של הקבוצה המקבילה של הסטודנטים במסלול הלימודים שאליו הסטודנטים ירצו לעבור, יתקבלו למסלול הלימודים הרצוי להם.״ לאור זאת נקבעו תנאי המעבר לפקולטה למדעי המחשב.

תנאי המעבר אחרי סמסטר אחד של לימודים:

 1. ממוצע משוקלל של לפחות 85 ושיעור הצלחות של לפחות 90%.
 2. ממוצע משוקלל של לפחות 85 (וציון מינימלי של 70 )בקורסים הבאים:
  1. מבוא למדעי המחשב 234221 או 234117
  2. חשבון אינפיניטיסמלי 1מ 104031 (או חשבון אינפיניטסימלי 1 104195)
  3. אלגברה א 104166

סטודנטים שלמדו קורס מבוא למחשב 234128 צריכים ציון מינימלי של 90 בקורס וכן ציון ממוצע משוקלל מינימלי של 85 בשני הקורסים המתמטיים.

סטודנטים בפקולטה למתמטיקה חייבים ללמוד את 104195.

תנאי המעבר אחרי 2 סמסטרים ומעלה:

 1. ממוצע משוקלל של לפחות 85 ושיעור הצלחות של לפחות 90%.
 2. ממוצע משוקלל של לפחות 85 (וציון מינימלי של 70) בקורסים הבאים:
  1. מבוא למדעי המחשב 234221 או 234117
  2. חשבון אינפיניטיסמלי 1מ 104031 (או חשבון אינפיניטסימלי 1 104195)
  3. אלגברה א 104166
  4. חשבון אינפיניטסימלי 2מ 104032 (או חשבון אינפי 2 104281)

סטודנטים בפקולטה למתמטיקה חייבים ללמוד את 104195 ו 104281

סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים יכולים ללמוד את הקורסים חדו"א 2 ת' 104013 ומשוואות דיפ רגילות ואינפי 2 ח' 104035 במקום הקורס אינפי 2 מ' 104032.

הממוצע המשוקלל של ארבעת הקורסים יחושב לפי הפעם הראשונה שבו נלקח כל קורס. אם תנאי הסף הושג רק לאחר שיפורי ציונים, הפקולטה תשקול את המועמד באופן פרטני.

מחשבון תנאי מעבר

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשב לסטודנטים שהתחילו ללמוד בחורף תשע״ח או לפני כן

קריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב
מחשבון תנאי מעבר (ישן)

יצירת קשר

למידע נוסף על אפיקי המעבר למדעי המחשב ניתן לפנות למזכירות הסמכה של הפקולטה במייל, בשעות הקבלה: ימים א-ה בין השעות 09:00-12:00 וימי שני בשעות 11:00-14:00 או בטלפון 073-387-4344