לימודי תואר ראשון

תכניות מצוינות

"פסגות" לעתודאים מצטיינים

מטרת המגמה היא להכשיר מהנדסי פיתוח ברמה גבוהה, תוך רכישת ידע מדעי-טכנולוגי במגוון הרחב של תחומי הנדסת תוכנה וכן העשרת מקצועות היסוד המדעיים ומקצועות תכן. המגמה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ובפרט לעתודאים מצטיינים במסגרת תוכנית "פסגות". היא מאפשרת לסיים תוך ארבע שנים את הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה וכן מקצועות לימודי מוסמכים לקראת תואר מגיסטר (.M.Sc).

להשלמת הלימוד במגמה יש לעמוד בדרישות המסלול להנדסת תוכנה במלואן וכן להשלים 14 נקודות נוספות של קורסים בהתאם לדרישות התואר השני.

הבהרות

 • קבלה למגמה אפשרית בסמסטר הראשון לבעלי סכם גבוה במיוחד כפי שיקבע מעת לעת.
 • קבלה למגמה מבטיחה גם קבלה למסלול להנדסת תוכנה.
 • קבלה למגמה אפשרית לכל אורך הלימודים במדעי המחשב ותאושר רק לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של 90 ומעלה, במקצועות שאינם כוללים מקצועות בחירה חופשית.
 • המשך הלימודים במגמה דורש ממוצע של לפחות 85 בכל תקופת הלימודים.
 • מומלץ ללמוד קורס מדעי נוסף או אנליזה נומרית 1 בסמסטר 4.
 • מומלץ שמקצועות הבחירה יילמדו החל מסמסטר 5 ומקצועות מתקדמים בסמסטרים 8-7.
 • מומלץ להשלים את מירב מקצועות הליבה של המסלול להנדסת תוכנה כבחירה.
 • מסטודנטים שלהם הצעת מחקר מאושרת לתואר שני יידרשו 12 נקודות נוספות בלבד (במקום 14) להשלמת הלימוד במגמה. סטודנטים אלה יידרשו להשלים 6 נקודות נוספות בהמשך לימוד התואר השני.
 • להכרה בקורסים הנלמדים במסגרת 14 הנקודות הנוספות, לקראת תואר שני, יש לקבל הסכמה מראש מסגן דיקן ללימודי מוסמכים וזאת טרם לימוד הקורס (כולל דרישת ציון מינימאלי).
 • לבוגרי המגמה תוענק תעודת בוגר המגמה מטעם הפקולטה.

"לפידים יזמות"

תוכנית מצוינות, בתמיכה ומעורבות של חברות מובילות בתעשייה, המיועדת להכשיר בוגרים מצטיינים במדעי המחשב, בעלי מנהיגות וכישורים יוצאי דופן בתחום היזמות ו\או הניהול, אשר עתידים להשתלב בתעשייה בתפקידים מובילים.

לתוכנית ייבחרו סטודנטים חדשים בעלי נתונים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הראשונה. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי, אשר יבחן יכולת מקצועית, כישורי מנהיגות והתאמה לתוכנית.

דרישות התוכנית

 • עמידה בכל דרישות הלימודים באחד ממסלולי הלימודים בפקולטה (כולל תכניות משולבות), והשלמה של לפחות 12 נק' בקורסים מתוך רשימה ייעודית בתחום היזמות והניהול. קורסי היזמות והניהול הנדרשים יכולים לחפוף לקורסי בחירה הנדרשים במסגרת התואר (כל עוד דרישות התואר מתקיימות במלואן).
 • השתתפות בפעילויות בחסות חברות היי-טק מובילות.

משתתפי התוכנית זכאים לתנאים מיוחדים, ובפרט ליווי של חבר סגל, פטור משכר לימוד ומלגה חודשית. לרשות הסטודנטים בתוכנית חלל לימודים ייעודי חדיש.

ההשתתפות בתוכנית במהלך כל שנות הלימוד מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים, כפי שיוגדרו מעת לעת, והשתתפות פעילה בפעילויות המיוחדות.

הבהרות

1. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי.
2. לבוגרי התוכנית תוענק תעודת בוגר התוכנית מטעם הפקולטה.
3. היקף התמיכה הכספית ייקבע מדי שנה בהתאם למשאבים.

פרטים נוספים באתר תוכנית "לפידים" ובמזכירות לימודי הסמכה.

"לפידים מחקר"

עיקרי התוכנית:

הפקולטה למדעי המחשב החלה בהפעלת תוכנית מצוינות פקולטית חדשה, ״לפידים מחקר״. התוכנית מטפחת סטודנטים בעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית כחוקרים וכחברי סגל עתידיים באוניברסיטאות.

לתוכנית ייבחרו סטודנטים חדשים בעלי נתונים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הראשונה. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי אשר שם דגש על התכונות החשובות להצלחה כחבר סגל: מצוינות בלימודים, תשוקה למדע ולמחקר, ויכולת להניע צוות מחקר.

דרישות התוכנית:

 • עמידה בכל דרישות הלימודים באחד ממסלולי הלימודים (כולל תוכניות משולבות).
 • השלמת הקורס "מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב" (236001) כחלק מדרישות המסלול.
 • בניית הצעת מחקר מאושרת למגיסטר במהלך לימודי הסמכה בהנחיית חבר סגל.
 • השלמת שלושה קורסים מתקדמים, בנושא תוכנית המחקר, בנוסף לדרישות מסלול הלימודים ובאישור האחראי האקדמי של התוכנית.

משתתפי התוכנית זכאים לתנאים מיוחדים, ובפרט ליווי של חבר סגל, פטור משכר לימוד ומלגה חודשית.

ההשתתפות בתוכנית במהלך כל שנות הלימוד מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים, כפי שיוגדרו מעת לעת, והשתתפות פעילה בפעילויות המיוחדות.

הבהרות:

1. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי.
2. לבוגרי התוכנית תוענק תעודת בוגר התוכנית מטעם הפקולטה.
3. היקף התמיכה הכספית ייקבע מידי שנה בהתאם למשאבים.

לפרטים נוספים נא לפנות אל מזכירות לימודי הסמכה.