לימודי תואר ראשון

בנושא ביטול הרשמה לקורס

שאלות ותשובות בנושא ביטול הרשמה לקורס

 1. נרשמתי לקורס, אבל לבסוף החלטתי לא לקחת אותו. מדוע איני יכול לבטלו?
  ניתן לבטל/להירשם לקורסים רק עד תום מועדי השינויים המפורסמים באתר לימודי הסמכה.
 2. אבל אני לא מתכוון להכין שיעורי בית ולעשות את המבחנים. האם אקבל ציון אפס?
  ברוב הגדול של המקרים לא. תקבל ציון "לא השלים".
 3. "ברוב הגדול"?
  בקורסי פרויקטים מסוימים, כאשר אתה חלק מקבוצה, ייתכן שהמורה האחראי ינקוט במדיניות אחרת.
 4. איך ישפיע הציון "לא השלים" על הממוצע שלי?
  הוא לא ישפיע בכלל.
 5. כלומר אין לו שום משמעות?
  יש משמעות – אבל מזערית. הציון נחשב לצורך חישוב שיעור הצלחות.
 6. ומה המשמעות של שיעור הצלחות?
  אם שיעור ההצלחות יורד אל מתחת ל 66.0 ,הסטטוס של הסטודנט משתנה ל"לא תקין" והוא צריך לאשר את המערכת שלו אצל יועץ.
 7. אני לא רוצה להיות במצב לא תקין. הגשתי בקשה לביטול הרשמה לקורס אחרי מועד השינויים אולם בקשתי נדחתה. מדוע?
  משום שאנחנו מחויבים לדיווח אמת. הציון הנכון של סטודנט שלא ביטל את הרשמתו בתקופת השינויים הוא "לא השלים".
 8. אני רוצה להירשם/ לבטל קורס אך אני חסום במערכת. מדוע?
  אם הנך במצב אקדמי לא תקין, תצטרך להרכיב מערכת עם אחד היועצים מהרשימה המפורסמת באתר הפקולטה. סיבות אחרות (שכ"ל וכו') יש לברר מול מדור לימודי הסמכה באולמן