לימודי תואר ראשון

בנושא קדמים

שאלות ותשובות בנושא קדמים

 1. מה זה אומר שקורס A הוא קדם של קורס B?
  זה אומר שעלייך לעבור את קורס A לפני שתוכל ללמוד את קורס B.
 2. מה זה אומר שקורס A הוא "צמוד" של קורס B?
  זה אומר שעלייך לעבור את קורס A לפני קורס B או ללמוד את קורס A במקביל לקורס B.
 3. האם ההגדרה "קדם" היא טרנזיטיבית?
  כן! אם קורס A הוא קדם לקורס B וקורס B הוא קדם לקורס C אז A הוא קדם של C.
 4. כאשר רשום שקורס A הוא קדם של קורס B ,האם זו המלצה או חובה?
  חובה! חשוב לנו מאוד שתלמדו את הקורסים בסדר הנגזר מגרף הקדמים.
 5. הצלחתי להירשם לקורס B למרות שלא עברתי את קורס הקדם שלו A .האם אני יכול להיות רגוע?
  לא ולא. עם סיום תקופת השינויים אנחנו מבטלים את הרישום של סטודנטים ללא דרישת קדם. הביטול נעשה במקצועות החובה ובמקצועות נוספים לפי דרישות המורים. שימו לב שביטול הרישום יכול להתרחש מספר שבועות אחרי תחילת הסמסטר.
 6. נרשמתי לקורס B למרות שלא עברתי את קורס הקדם שלו A .אחרי מספר שבועות ביטלו לי את ההרשמה. כבר הכנתי תרגילי בית ואפילו עברתי בהצלחה בוחן אמצע. האם ניתן להחזיר אותי לקורס?
  לא. באחריותך לא להירשם לקורס שאין לך את הקדם אליו.
 7. מדוע בעצם חשוב כל כך ללמוד את הקורסים בסדר הזה?
  החומר הנלמד בתואר הוא כמגדל קוביות. חסרה קוביה בבסיס המגדל – וכל המבנה מתערער.
 8. אבל חבר שלי אמר לי שבקורס B לא מסתמכים בכלל על החומר הנלמד בקורס A ,אז אולי אפשר לוותר ולאפשר לי ללמוד את קורס B ללא קורס A?
  ההחלטה אילו קורסים מהווים קדם לכל קורס נעשתה על ידי הועדה לתוכניות לימודים תוך מחשבה עמוקה. לעתים מלמדים בקורס A חומר שנדרש להבנת החומר בקורס B .לעתים מתאמנים בקורס A בשיטות חשיבה הדרושות בקורס B .בכל מקרה דרישת הקדם הינה אקסיומטית ואנחנו לא מתווכחים על נחיצותה.
 9. לצערי נכשלתי בקורס A .אוכל בכל זאת ללמוד את קורס B במקביל ל A כדי לא לעכב את התואר?
  אנחנו מצטערים אבל תצטרך לעבור בהצלחה את קורס A לפני שתוכל ללמוד את קורס B.
 10. יש לי בעיה עם הצבא. אני עתודאי, ובגלל שנכשלתי בקורס A איני יכול לקחת את קורס B . אם לא אקח הסמסטר את קורס B ,זה אומר שלא אצליח לסיים את התואר בזמן הנדרש על ידי הצבא. האם תוכלו לוותר לי?
  דרישות הקדם הינן אקדמיות טהורות. איננו יכולים לכפוף את הדרישות האקדמיות לפי דרישות הצבא. תוכל בהמשך להאיץ את לימודייך כדי לסיים בזמן או להגיש בקשה לצבא להארכת תקופת הלימודים.
 11. נכון שלא עברתי את קורס A ,אבל אני יודע את החומר ממש טוב. תוכלו לאפשר לי בכל זאת לקחת את קורס B?
  אין לנו אפשרות לבצע הערכה אובייקטיבית של הידע שלך בנושא. לכן קבע התקנון שהתנאי הוא ציון "עובר" (55 ומעלה) בקורס הקדם.
 12. כלומר אין חריגים בנושא קדמים?
  סטודנט מצטיין (ממוצע 90 ומעלה) יכול להגיש בקשה מנומקת להירשם לקורס ללא קדם. גם סטודנט שנפגע משירות מילואים יכול בנסיבות מסוימות לקבל היתר מיוחד.
 13. עברתי את קורס A במועד א' אבל נכשלתי במועד ב'. האם אפשר לקחת את קורס B?
  לא. הציון הקובע הוא הציון הנוכחי שלך בקורס. אנחנו מבקשים להיזהר בהחלטה לעשות מועד ב' אם יש לכם ציון עובר במועד א'. כשלון שלכם יכול לגרור עיכוב בתואר. בעבר התרנו במקרה כזה ללמוד את הקורסים במקביל אבל המדיניות הנוכחית לא מאפשרת זאת.
 14. האם הקדמים נאכפים גם בסמסטר קיץ?
  כן.
 15. קורס A הינו קורס קדם לקורס B. אני רשום לקורס A בסמסטר אביב ונרשמתי לקורס B בסמסטר קיץ. לא ניגשתי למועד א' של קורס A אבל אני מתכוון לגשת למועד ב'. האם תאפשרו לי לקחת את קורס B?
  מצטערים, אבל לא. עלייך להראות ציון עובר בקורס A עוד לפני שהתחלת את קורס B אחרת רישומך יבוטל.
 16. האם התשובה לשאלה הקודמת תשתנה אם נכתב שניתן לקחת את קורס A באותו סמסטר עם קורס B?
  כן. במקרה כזה נרשה לקחת את קורס B.