לימודי תואר ראשון

בנושא שיפורי ציונים

שאלות ותשובות בנושא שיפורי ציונים

 1. לפני שנתיים קבלתי בקורס ציון 72 ונרשמתי אליו הסמסטר שנית כדי לשפרו אולם המערכת לא מאפשרת לי. מדוע?
  לפי תקנון הטכניון , "סטודנט רשאי להירשם מחדש לכל מקצוע שלמד, לשם שיפור הציון במקצוע זה, בשני הסמסטרים העוקבים מעת שקיבל בו ציון "עובר" בפעם הראשונה.
 2. מדוע בעצם אתם לא מאפשרים לכל סטודנט לשפר ציונים כרצונו?
  תופעת שיפורי הציונים גורמת הן לנזק ישיר לסטודנט והן לנזק ישיר למערכת (ודרך כך לנזק עקיף לסטודנט). הטכניון קבע כללים בתקנון ואנחנו מקיימים אותם.
 3. אני מחפש עבודה, ואף אחד לא מזמין אותי לראיון כי קיבלתי במת"ם 62 .אולי בכל זאת אפשר?
  אנחנו מצטערים אבל לא נוכל להתחשב בסיבות כאלה. אנחנו ממליצים שתעשה מאמץ מיוחד לקבל ציונים מצוינים בסמסטר הנוכחי.
 4. אני מעוניין ללמוד לתואר שני, וחסרה לי 5.1 בממוצע כדי לעבור את הסף. אולי בכל זאת אפשר?
  התשובה כמו לשאלה הקודמת.
 5. אבל כתוב בתקנון שיש מקרים חריגים. אולי אני מקרה חריג?
  תוכל להגיש בקשת סטודנט. קבענו כללים אחידים לאישור של "שיפור חריג" (כלומר שיפור ציון שאינו עומד בקריטריון הטכניוני המתיר שיפור רק בשני הסמסטרים העוקבים). אנו מאשרים שיפור חריג אם כל ארבעת התנאים מתקיימים:

  1. ההפרש בין הציון בקורס אותו רוצים לשפר לציון הממוצע לתואר הוא לפחות 20 נקודות.
  2. הקורס נלקח בעבר רק פעם אחת.
  3. זה השיפור החריג היחיד – כלומר אין בגליון הציונים שיפורים חריגים נוספים.
  4. הקורס אותו רוצים לשפר אינו "מבוא למדעי המחשב".

הערה הרלוונטית לתקופת הקורונה: סטודנטים המתקשים לעמוד בכללים לשיפור חריג עקב קשיי הקורונה מוזמנים להגיש בקשת סטודנט להקלה בכללים ואנחנו נשקול כל מקרה לגופו.